Om dukning och servering

”Hur bordet skall dukas i vardagslag, beror naturligtvis i första hand på hemmets ekonomiska tillgångar. Men hur enkelt man än har det ställt, bör man framför allt i vardagslag göra det bästa möjliga av de resurser som finnas, emedan just den dagliga trevnaden spelar en så ofantlig roll i varje hem. En husmoder måste först och främst göra det trevligt för sina närmaste, då får hon även övning, som kommer väl till pass vid festligare tillfällen – och med övningen komma idéerna.”

Ur Iduns kokbok, av Elisabeth Östman, 1911

Till Sveriges kvinnor!

”Till Sveriges kvinnor!

Ett godt bord bör vara ideal för hvarje matmoder. För uppnående af detta är det icke nog att vara kunnig i matlagning; kännedom om de olika födoämnenas näringsvärde och deras rätta sammansättning, smältbarhet etc. är äfven nödvändig. Förutom dessa faktorer erfordras äfven en smakfull serveringskonst, m.m.”

Ur Praktisk Kokbok För Hemmet, av Hanna Hamke, 1909