Till Sveriges kvinnor!

”Till Sveriges kvinnor!

Ett godt bord bör vara ideal för hvarje matmoder. För uppnående af detta är det icke nog att vara kunnig i matlagning; kännedom om de olika födoämnenas näringsvärde och deras rätta sammansättning, smältbarhet etc. är äfven nödvändig. Förutom dessa faktorer erfordras äfven en smakfull serveringskonst, m.m.”

Ur Praktisk Kokbok För Hemmet, av Hanna Hamke, 1909

1 reaktion till “Till Sveriges kvinnor!”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.