Dolda uträkningar och gömda tapeter

Tretex har säkert sina förtjänster, men att riva ner gammalt, fastsatt med oändliga mängder spik, är tämligen tröttsamt.
Tretex har säkert sina förtjänster, men att riva ner gammalt, fastsatt med oändliga mängder spik, är tämligen tröttsamt.

Bakom ett lager med svårfårserat tretex hittar jag uträkningar som varit dolda i decennier. Även tidigare tapeter som varit gömda lika länge kommer i dagen. Det är spännande att riva och hitta gamla ”minnen”. Målet är en ny planlösning på andra våning och under tiden bygger jag upp mina muskler och fyller mina lungor med byggdamm.

Ibland hittar man små noteringar och uträkningar.....
Ibland hittar man små noteringar och uträkningar…..

1 reaktion till “Dolda uträkningar och gömda tapeter”

  1. Spara lite ”tapetminnen” och rama in. Gjorde så på torpet där tapetlagren var minst fem. Blev en jättefin tavla med lite av husets historia.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.