Fett i någon form…

”Fett i någon form är bland de vanligast förekommande ingredienserna i vår mat, men också bland de dyraste. Med en begränsad hushållskassa måste en husmor för att få denna att räcka till inrikta sig på att minska utgifterna för just de dyraste ingredienserna.

Kött kan hon minska på och många gånger ersätta med fisk och grönsaker, och delikatesser kan hon helt enkelt låta bli. Men smöret kan hon ej undvara, om maten skall bli god.

Det är t. o. m. så, att, ju enklare ingredienserna äro, desto mera smör behöver hon för att av dem framställa god mat.

Hon har då endast att välja på att taga litet natursmör och få en mindre välsmakande och närande mat och att taga mera margarin (konstsmör) och därigenom kunna åstadkomma en verkligt god och närande rätt. Vilket är klokare? Att envist fasthålla vid gamla fördomar än att med tacksamhet taga emot det nya, som bjudes oss i en sådan matvara som margarinet?”

Ur Pellerins kokbok av Gerda Hallgren, 1925

Baka sitt bröd hemma

”Varje husmor borde kunna baka sitt bröd hemma. En dryg utgiftsp0st skulle kunna reduceras till hälften, kanske ännu mera, om hushållets brödförråd bakades i hemmet.

En sak av vikt, som i detta fallet ej får förbises, är, att man lätt tröttnar på en och samma sorts bröd, och det bör ses till, att brödsorterna variera, så att ej alltid samma sort förekommer på bordet. Vad jäsbrödet beträffar, kan man ju variera ganska betydligt utan att besväret därvid nämnvärt ökas.

En utmärkt omväxling i matbrödet äro de smörgåsbröd, man bereder med bakpulver i stället för jäst. Dessa bliva visserligen ej fullt så lättsmälta som det jästa brödet, men som omväxling med annat bröd kunna de utan olägenhet användas.”

Ur Bakning – Bröd, kakor och småbröd samt bakelser och tårtor, utgiven av Göteborgs Nya Husmoderskola, 1923

Om dukning och servering

”Hur bordet skall dukas i vardagslag, beror naturligtvis i första hand på hemmets ekonomiska tillgångar. Men hur enkelt man än har det ställt, bör man framför allt i vardagslag göra det bästa möjliga av de resurser som finnas, emedan just den dagliga trevnaden spelar en så ofantlig roll i varje hem. En husmoder måste först och främst göra det trevligt för sina närmaste, då får hon även övning, som kommer väl till pass vid festligare tillfällen – och med övningen komma idéerna.”

Ur Iduns kokbok, av Elisabeth Östman, 1911

Till Sveriges kvinnor!

”Till Sveriges kvinnor!

Ett godt bord bör vara ideal för hvarje matmoder. För uppnående af detta är det icke nog att vara kunnig i matlagning; kännedom om de olika födoämnenas näringsvärde och deras rätta sammansättning, smältbarhet etc. är äfven nödvändig. Förutom dessa faktorer erfordras äfven en smakfull serveringskonst, m.m.”

Ur Praktisk Kokbok För Hemmet, av Hanna Hamke, 1909