Bordskultur

”Det är ej endast vid matens tillagande, som en god kultur bör få göra sig gällande, utan även vid matens servering. Detta kan iakttagas i de enklaste hemmen med små tillgångar lika väl som i de förmögna. Huvudsaken är, att husmodern har sinnet öppet för trevnaden i att familjen under angenäma former intager sina måltider.

I vår jäktade tid är det ofta det ofta endast vid måltiderna, som familjens alla medlemmar samlas. Ej ens vid alla måltider är detta fallet. Det är nog oftast så, att man träffas först vid middagen.

När man då sätter sig till ett dukat bord, är det ju mycket viktigt, att åsynen av bordet inger en känsla av trevnad. Detta ökar dessutom aptiten och är därför t. o. m. nyttigt.

Köksinteriör
Köksinteriör

Ett bord kan se inbjudande ut, även om det är dukat med vaxduk. Finns många mindre barn, som hava den ovanan (tyvärr vanlig nog!) att spilla allt möjligt på duken, är det t. o. m. aptitligare att äta vid ett mord med en ren vaxduk än vid ett med en fläckig duk, även om den är av damast. Och de flesta familjer bestå sig ej med den lyxen att byta duk efter ett par dagar.

På ett bord, dukat med vaxduk, bör dock en liten duk eller serviett läggas på mitten.

På inget bord bör en liten blomma eller något annat grönt fattas, en ens på vintern. Alltid finns det tall, som kan göra sig utmärkt, och så har man ju evighetsblommor, som kunna vara mycket vackra, och varav numera finns ett stort vackert urval.

Det får ej vara stora, höga blommor, som skymma utsikten över bordet, utan endast låga.

Ett bord dukas olika, om familjen har ett hembiträde, som serverar maten eller ej. Serveras maten av ett hembiträde, bör ingenting annat än själva servisen, bröd, salt och kryddor samt vatten eller andra dricksvaror stå på bordet. All maten bjudes ikring. Har man däremot ingen hjälp vid serveringen, är det mycket praktiskt att vid husmoderns ena sida ställa ett serveringsbord, där rena tallrikar och all den mat, som kan ställas fram utan att kallna, placeras.

Middagsbord för 8 personer.
Middagsbord för 8 personer.

Finns halvvuxna ungdomar i huset, bör dessa läras att tyst och stilla sköta serveringen. Husmodern har då i förväg lagt upp all mat i köket och ställt den att hålla sig varm. Även gossar bör lära sig servera. Det ha de endast nytta av. Smör, kryddor, vatten etc, bör ställas så, att alla med bekvämlighet kunna nå det. Vatten bör aldrig fattas på något bord, även det mest festliga.

Om ett hembiträde serverar maten, bör alla småsaker som sylt, pickles, sallad, o. s. v. samt potatis och sås ställas fram först vid husmoderns plats, då det är hon som först serveras.

En annan sak, som , ehuru indirekt, tillhör bordskultur, är punktlighet. Så gott som all mat förlorar i värde på att stå och torka. Dessutom blir husmodern lätt nervös och otålig, om hon ej får servera sin mat i rätt tid, och då kanske den angenäma stämningen uteblir. Och så ett annat råd! Låt bli att vid måltiden göra upp allehanda mellanhavanden mellan de olika familjemedlemmarna! Då blir måltiden en plåga i stället för ett nöje, och maten smakar ingalunda bra, hur väl lagad den än är. Häremot syndas tyvärr ofta!”

Ur Pellerins kokbok, av Gerda Hallgren, 1925