Om dukning och servering

”Hur bordet skall dukas i vardagslag, beror naturligtvis i första hand på hemmets ekonomiska tillgångar. Men hur enkelt man än har det ställt, bör man framför allt i vardagslag göra det bästa möjliga av de resurser som finnas, emedan just den dagliga trevnaden spelar en så ofantlig roll i varje hem. En husmoder måste först och främst göra det trevligt för sina närmaste, då får hon även övning, som kommer väl till pass vid festligare tillfällen – och med övningen komma idéerna.”

Ur Iduns kokbok, av Elisabeth Östman, 1911

3 reaktioner till “Om dukning och servering”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.