Holkbygge

Två nya starholkar
Två nya starholkar

Maken har snickrat ihop två starholkar och fler skall det bli var det tänkt. Jag saknar barndomens stora starflockar och hoppas på att vi kan bidra till några fler starar i vår närhet. Vet inte om holkarna gör någon större skillnad men förhoppningsvis underlättar de livet för ett par starar.

Med tanke på våra två ivrigt jagande katter så kanske inte vår trädgård är den mest lockande boplats. Jag hoppas ändå att vi till våren får två starfamiljer som vill flytta in i våra nya holkar.

Starholkarna sitt i stora asken vid vägen. På den delen av trädet som har dött.
Starholkarna är uppspikade i stora asken vid vägen.